Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201215
Sted- og lokalitetsnummer
130714-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/12 1909. Provst H. Buchholtz; fredningen tiltrådt af forpagteren, J.N. Hedegaard, og approberet af Vi- borg stiftsøvrighed Ejer: Vester Velling, matr.nr. 1a: Menighedsrådet Høj, 2,5 x 15 m. I top en 2 m bred, nu eftergroet gravning. Et par randsten. Græs- og lyngklædt. Skelhøj. Vester Velling, matr.nr. 5k: Høj i skel til matr.nr. 1a af Vester Velling.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gravningen i toppen strækker sig mod syd og er 2 m. bred og 4 m. lang (tilgroet skade). Flot udsigt. Bevokset med græs og et enkelt træ.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs og et stort egetræ på nordsiden. Beliggende i skel. Der ses fortsat randsten mod SØ + SV + N.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links