OS, set fra SØ
.
OS, set fra NØ
.
OS, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533431
Sted- og lokalitetsnummer
060303-56
Anlæg
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Jordfast sten, ca. 4 m lang og indtil 2 m bred, hvorpå fin- des skålformede figurer og andre helleristninger. I gærde. Matr.nr. 15d: Del af jordfast sten i gærdeskel til matr. nr. 12a af Nylars.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Matr N:15, en Udlod fra Lille Myregaard findes i Avlsmarken en hel Del Stene eller Klipper som hæve sig mere og mindre op af Jorden. Paa flere af disse er der Helleristninger. Tegningen N:8 (se min Indberetning om Helleristninger) viser Fladen af en Sten [sb.56A], som bærer en hel Del skaalformede Fordybninger, flere Ovaler og en meget raa Menneskefigur, et Hjul uden Kors og en aflang Ristning. Hjulet er meget svagt - de andre Ristninger særdeles tydelige. Efterat denne Sten var tegnet havde jeg Leilighed til atter at besøge Stedet, og saa da Stenen i Morgenbelysning og i fuldt Sollys. Ved denne Leilighed viste den sig noget mere tydelig, og mellem Menneskefiguren og en længere ovenfor anbragt skaalformet Fordybning er der en svag men tydelig Ristning. Paa venstre Side af Figuren er der et svagt indristet Hjul, som istedetfor fire Ege har en ubestemt krum Ristning fra S-N....
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast Sten, ca 4 m lang, indtil 2 m bred, hvorpaa findes skaalformede Figurer og andre Helleristninger. I Gærde.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor, jordfast stenblok liggende i markskel med levende hegn. 0,7 x 4,3 x 3,1 m. Ubeskadiget, så vidt det kunne konstateres, men delvis dækket af et 10-20 cm tykt lag af delvis formuldede grene og urtestængler, jfr. foto 31. Dette lag bør fjernes, da det næsten helt dækker den flade af stenen, hvorpå helleristningerne er, og da det måske kan frembyde en vis risiko for frostafskalning af stenens overflade p.g.a. den fugtbevarende effekt. Evt. offentlig adgang kunne etableres via eksisterende private veje og langs markskel. ** Seværdighedsforklaring ** I sin nuværende stand ikke seværdig, men såfremt helleristningerne blev renset frem, kunne lokaliteten evt. tænkes oprykket i seværdighedsgrad 2.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links