Oversigt, set fra V
.
Nærbillede af kisten, set fra Ø
.
Oversigt, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533463
Sted- og lokalitetsnummer
060303-111
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Svær stenkiste, i øst-vest, ved vejkant, bygget op mod stor jordfast klippeblok, ca. 2 m bred og 1,4 m lang. Kisten er 2,8 m lang, sat af 4 svære sandstensflager i hver side. Den er ca. 1,2 m bred; de to siders sten rager 0,6 m forbi afslutningens to tværstillede sandstensflager. Kistens bund er belagt med flade, mindre sten. De kantstillede side- og endesten rager ca. 0,5 m op. Det øverste parti af de tre sydøstlige sidesten er afhugget i ældre tid.

Undersøgelseshistorie

1954
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSvær stenkiste, i øst-vest, ved vejkant, bygget op mod stor jordfast klippeblok, ca. 2 m bred og 1,4 m lang. Kisten er 2,8 m lang, sat af 4 svære sandstensflager i hver side. Den er ca. 1,2 m bred, de to siders sten rager 0,6 m forbi afslutningens to tværstillede sandstensflager. Kistens bund er belagt med flade, mindre sten. De kantstillede side- og endesten rager ca. 0,5 m op. Det øverste parti af de tre sydøstlige sidesten er afhugget i ældre tid. J.nr. 631/54 om undersøgelsen.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHellekiste forefundet som beskrevet i fredningstekst. 1,4 x 17 x 8 m. Kisten omgives af en i fredningsteksten ikke nævnt høj, hvoraf den S-Ø'lige del er fjernet ved anlæggelse af kommunevejen, og den nordligste del er bortpløjet i ager. Afmærket ved oplysende skiltning. A) Umiddelbart N for højen, ca. 10 m fra kisten, er langs et ca. Ø/V forløbende stengærde tilplantet en ca. 10 m bred bræmme af marken med grantræer, antagelig i 1984. B)Ca. 35 m ØNØ for hellekisten ses en anden, ca. 5-6 år gammel granplantning. C) SØ for hellekisten, på den modsatte side af vejen, er en ældre granplantning, antagelig ca. 20 år gammel. Mens de to sidstnævnte tilplantninger dels ikke er af væsentlig betydning for opfattelsen af landskabet omkring fortidsmindet (B), og dels er for gamle til påtale (C), vil opvækst af granbæltet A være stærkt skæmmende for hellekistens omgivelser. 17/4: Kontaktede jeg gdr. Georg Nielsen, "Tingfogedgård". Han var meget venlig, men ikke meget indstillet på at gøre indgreb i sin granplantning, som han havde sat for at udnytte en skygget og fugtig bræmme af marken. Selv ved kun at fjerne de østligste 10-20 m ville han skabe et "hak" i marken som var umuligt at dyrke. Træerne er til juletræer og vil blive fjernet om ca. 8 år, når de har nået 1,5 - 2 m's højde. Med forbehold af 5. kontors godkendelse lod jeg ham modstræbende beholde sine træer mod at der ikke genplantedes på området. Derved blev det. ** Seværdighedsforklaring ** Et instruktivt og lettilgængeligt fortidsminde, yderligere tydeliggjort ved skiltning.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links