Hellerup Station ligger på Ryvangs Allé 79 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Perrontaget bæres af fem par støbejernssøjler leveret af A/S Phønix, København. Tagkonstruktionen består af valsede jernbjælker holdt sammen af rundjerns-trækstænger med vantskruer. Tagets midterdel er let krummet. Taget dækkes af bølgeblik, der følger tagets krumning. Tagkanten prydes af udstansede profiler i zink. Selve perronplatformen er ny, asfalteret og med betonelementer mod sporene. Trappehusene er tre fag lange. De tre trappehuse består af piller og spær i støbejern, store småsprossede vinduer med trærammer og tag samt vægflader er af bølgeblik. Husene var oprindelig fem fag lange, idet de var ført hen over perrontunnelen for at give lys til denne. Huset ved spor 7/8 er flyttet dertil fra spor 1 i forbindelse med anlæggelsen af S-banene og forlængelsen af perrontunnelen til Estersvej i slutningen af 1920'erne. Der synes ikke at være bevaret andre perrontage af denne type, og trappehusene er nu en sjældenhed. Selve stationsbygningen (1897) er stærkt ombygget i det indre. I 1988 iværksatte den daværende Planstyrelse i samarbejde med DSB en samlet gennemgang af DSB's stationsbygninger. Det førte til fredning af 28 stationsanlæg, således at der i dag er bygningsfredet 38 stationsanlæg på landsplan. Følgende perronoverdækninger og trappehuse er fredet: Assens, perronhalvtaget af støbejern fastgjort til hovedbygningen (1884 af Holsøe). Helsingør, personanlægget (1890-91). Klampenborg, perronhal af støbejern (1897), indkøbt hos H. Polte, Duisburg. Venterumshal med trapper til perrontunnel (1897). Vedbæk, trappehus og perrontunnel, bindingsværk (1897). Østerport, to perrontage i tømmerkonstruktion (1914-15). Københavns Hovedbanegård, seks perronhaller i tømmerkonstruktion (1904-11). Nørrebro, perrontag af trælameller (1930). Der er således i dag fredet tre perrontage fra 1887, 1890-91 og 1897 samt et trappehus i bindingsværk (1897). Disse tre bygninger afviger i deres konstruktion fra det noget yngre perrontag og de tre trappehuse på Hellerup Station.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links