Oversigt - fra S
.
Oversigt - fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272851
Sted- og lokalitetsnummer
010108-102
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Helligkilde, ”Fruekilde”. Firkantet stensat kildebrød, 1,35 x 1,35 m lysning og 1 m dyb. Kun få sten sidder tilbage på plads, og er endda holdt oppe af en, nu helt forfalden indvendig foring af træ. Kilden har afløb mod S. Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser: Historien er, at munkene fra Esrum, og Æbelholt Kloster har indviet kilden til Vor Frue og døbt folk i kildens vand, lige som der skal have stået et kapel ved kilden. Nogle ejendommelige jordvolde ved kilden har man antaget for at være hvilepladser til kildegæsterne. De synes dog at stamme fra Frederik d. II’s tid, da man gennem kanaler ledede vandet til slotssøen i Hillerød.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterHellig kilde. Frue kilde.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiKilden ligger langs en lille skovsti og kan ses som et kvadratisk ligevægget hul i kanten af stien. Der er opsat et enkelt raftehegn, som afmærkning.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links