Gennemløb, set fra S
.
Oversigt, set fra NV
.
Gennemløb, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272827
Sted- og lokalitetsnummer
010108-54
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning, til opstemning af vand i Sidsel Dam, med det formål at øge vandforsyningen til Fr. IIs kanal. Knap 100 m lang, orienteret Ø-V. ca. 12 m bred og 1,75 m høj. 30 m fra V-enden en nyere gennemgravning med rør til videreførelse af vand til Pøleå.

Undersøgelseshistorie

1995
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links