Oversigt - fra V
.
Oversigt - fra N
.
Oversigt - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272849
Sted- og lokalitetsnummer
010108-95
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning/mølleanlæg, til opstemning af vand i Mortens Dam. Ca. 30 m lang, idet overgangen fra dæmning og landfæste, i begge ender, ikke er til at skelne fra hinanden. Dæmningen er orienteret NNؖSSV, er 8 m bred og 1,5 m høj. Midten bortgravet, hvor vandet nu passerer. I SSV-enden, nærmest gennem landfæstet, en 20 m lang, 2 m bred og knap 1 m dyb rende, orienteret ؖV. I NNØ-enden en kort, krum, tilsvarende bred og dyb rende, som drejer sig rundt om NNØ-enden.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterDæmning.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links