Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231521
Sted- og lokalitetsnummer
141103-43
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kilde. Hesteskoformet anlæg, der er ca. 1 m højt. Bagvæggen er ca. 1 m lang, og de to vægge er hver ca. 0,7 m lange. Opført af mindre kampesten.

Undersøgelseshistorie

1993
Museal udgravning - Moesgård MuseumUdgravning af en historisk omtalt helligkilde i Virup skov ved Hjortshøj forud for restaurering og fredning af kilden. Der blev fundet en ikke fuldt bevaret stensat brønd på en brøndramme af træ. I brønden var der sekundært nedsat en bundløs tønde, der var fragmentarisk bevaret. En ikke stensat afløbsrende ledte vandet bort fra vældet. Desuden blev der optaget et fundmateriale, der for hovedpartens vedkommende må opfattes som kildeofre. Det dateres til 17-1800-tallet, muligvis koncentreret omkring starten af 1800-tallet jf. mønter.
2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderKilde. Opført af mindre kampesten.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKilde.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links