Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231514
Sted- og lokalitetsnummer
141103-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 2315-14,15,16,17 Høj, 1,50 x 15 m. I toppen et hul, 2 x 2 m, antagelig til bunds. I skov.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen har forhen været dyrket og derved er den noget udslæbt. Nu er den atter tilgroet med Grønsvær. Der er Spor af ]]Grønsvær[[ Brud i dens Top og Sydøstside. Der sees ingen Steen, men fornævnte Meddeler [se sb.nr. 19] siger, at Højen i Tiden mellem 1856-1860 var fuldpakket af store Steen baade forneden og oveni, men de bleve anvendte til Bygninger. Bevoksning: 1980: Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1½ x 15 m. I Toppen et Hul, 2 x 2 m, antagelig til Bunds. I Skov.Jvf. Jour nr 4007/81 Bevoksning: 1980: Løvtræer
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med hul i top. 6 sten ved/nær højfod. 4 m stort rundt hul i top, ca. 1/2 m dybt, heri en dyb rævegrav. (Skitse på berejserskemaet). NB: Højen svarer til fredningskort 2315:14, idet de 4 høje ved konteringen er byttet om. Bevoksning: 1980: Løvtræer
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumTæt bevokset med krat. Helt ødelagt af rævegrave. Tophul og sten ses ikke pga. rævegrave og krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links