Østlige bassin - fra NV
.
Sydvestlige bassin udtørret - fra V
.
Oversigt - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262788
Sted- og lokalitetsnummer
010111-1
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helene Kilde Kilden består af 2 stensatte bassiner, der er opsat på en af- sats i kystskrænten. Det østre bassin måler ca. 1 x 1 m. og er indrammet af små kampesten. Herfra leder et nedgravet jern- rør vand til det nærliggende venstre bassin, der måler ca.1,2 x 0,8 m., og som er sat af store råt tilhugne granitkvadre. Kil- den ligger i skovafdeling 408 og er placeret på en afsats ca. 5 m. under toppen af kystskrænten i Tisvildeleje. Fredningen omfatter begge bassiner og deres omgivelser, og grænsen for det fredede areal forløger 3 m. til alle sider af bassinerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Regulering, oprensning eller ændring af kilden og dens tiløb må kun ske med rigsantikvarens sam- tykke.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelenes Kilde, er nu overbygget med et Skur.
1921
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIntet Skur 1921.
1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKilden består af 2 stensatte bassin'er, der er opsat på en afsats i kystskrænten. Det østre bassin måler ca. 1 x 1 m. og er indrammet af små kampesten. Herfra leder et nedgravet jernrør vand til det nærliggende vestre bassin, der måler ca. 1,2 m. x 0,8 m., og som er sat af store råt tilhugne granitkvadre. Kilden ligger i skovafdelig 408 og er placeret på en afsats ca. 5 m. under toppen af kystskrænten ved Tisvildeleje. Fredningen omfatter begge bassiner og deres omgevelser, og grænsen for det fredede areal forløber 3 m. til alle sider af bassinerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Regulering, oprensning eller ændring af kilden og dens tilløb må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDer er ikke anført mål i nyberejsningsskemaet. Afsatsen med kildebassinerne er stenbelagt med udsigtsbænk og informationstavle (Sko-Nat-Sty). Trappe med bræddefront fører såvel op som ned ad skrænten. Der er en del glasskår i V-bassinet, hovedparten opsamlet og fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderlig seværdig, men smukt placeret på kystskrænt med vid udsigt. Offentlig tilgængelig. Parkering i nogen afstand.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Museal prøvegravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje MuseumUndersøgelsen ved Helene Kilde viste ved undersøgelser af skræntprofilet, at man i begyndelsen af 1700-tallet har etableret et nyt kildeplateau ved et grave ind i skrænten og udrømme overfladejord og moræne som et underlag for et brolagt plateau, som stadig kan ses i skræntprofilet. På et tidspunkt, måske omkring 1800, har man, formentlig som følge af fortsat erosion, etableret et nyt kildeplateau ca. 1 ½ meter højere oppe end det gamle ved endnu engang at grave ind i skrænten og anvende den udgravede moræne som underlag for det nye kildeplateau, der svarer til det nuværende. I et prøvehul på kildeplateauet kunne det konstateres, at der ca. 1 m under overfladen var et kulturlag møntdateret til 1620-1720 med særdeles gode bevaringsforhold for organisk materiale som følge af indtrængende kildevand. Her fandtes bl.a. to fragmenter af krucifixer, såkaldte taksigelseskors, samt endestykket fra en krykke, som nu for første gang håndgribeligt viser, at Helene Kilde har haft den samme status som Helene Grav med hensyn til helbredende kraft. Endvidere er keramikken fra laget bemærkelsesværdigt ved næsten udelukkende at bestå af små, lokalt producerede skåle, som ikke har været brugt i husholdningen, men antagelig er købt på stedet, brugt til at kildevand med og siden måske forsætligt knust for at sikre virkningen. Brolægningen omkring kildekarrene, der snarest stammer fra begyndelsen af 20. årh., er fremgravet af Naturstyrelsen og vil blive vedligeholdt. Fund fra oprensning af det østlige kildekar viser, at folketroen omkring kilden stadig lever sit til vor tid tilpassede liv, hvor reelle håb om helbredelse er blandet med almindelige besøgsritualer.
2015
Diverse vind og vanderosion - Museum Nordsjælland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links