Voldsteder og herregårde i Langeland Kommune.

.
Loftet på Lejbøllegård er malet af den lokale Daniel Weesch i 1891. Han stod for bemalingerne på mange af de større lange landske gårde. Han var opvokset under trange kår i Tranekær og kom tidligt i lære. Her ses loftet i gårdens pæneste stue med karakteristiske bånd og bladværk
.
Højt i landskabet ligger Tranekær på en borgbanke fra 1200-tallet. Hovedbygningen består af to sammenbyggede fløje med kraftigt rødkalkede mure og kamtakkede gavle. Det middelalderlige udtryk blev genfortolket i nygotik i midten af 1800-tallet af arkitekt N.S. Nebelong. Fredningen af hele anlægget omfatter også en tepavillon, teaterbygning og herskabsstald som et eksempel på et samlet herregårdsmiljø.
.

I Langeland Kommune er der kendskab til 16 middelalderlige voldsteder, hvoraf de fleste har efterladt sig synlige spor i landskabet.

Der er 16 herregårde i kommunen. Mest kendt er Tranekær, der i middelalderen var en kongeborg, men i midten af 1600tallet overgik til slægten Ahlefeldt, der gennem tiden ligeledes har ejet syv af Langelands øvrige herregårde. Mens herregårdene Biskopstorp, Hjortholm og til dels også Broløkke er opført i 1700-tallet, er øens øvrige herregårde præget af ombygninger eller nyopførelser i 1800-tallet. Egeløkke fra 1845 er et eksempel på sen klassicisme, hvorimod Steensgård med sin ombygning i 1836 går for at være Danmarks tidligste historicistiske herregård.

Middelalder

Størstedelen af voldstederne synes oprindelig at have været mindre, befæstede anlæg opført af lokale stormænd i 1200- eller 1300-tallet. En mindre gruppe af voldstederne antages dog at være tilflugtsborge fra tidlig middelalder. Det drejer sig om Guldborg, Borrebjerg, Harnebjerg og formentlig også Voldbjerg, der fungerede som fælles værn for den lokale befolkning i 1000- og 1100-tallet, hvor landets sydlige kyster var plaget af angreb fra vendiske folk fra Østersøens sydkyst.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Langeland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder