Hobros første egentlige havneanlæg i det inderste af Mariager Fjord blev etableret i 1834 med bolværker og en skibsbro. Allerede i 1840 blev der opført en toldbod på havnepladsen, hvilket blev grundlaget for omdannelsen af den lille købstad til en industriby. I anden halvdel af 1800-tallet blev Hobro således hjemsted for en række nye industrivirksomheder. Der kan bl.a. nævnes et træskibsværft (grundlagt 1849), Vindø Teglværk (grundlagt ca. 1850) og Hobro Gasværk ved havnen (grundlagt 1897-98). Gasværket lukkede i 1986, men genåbnede i 1998 som GASmuseet.

Havnebassinets struktur har stort set ikke ændret sig siden anlæggelsen i 1920’erne og 1930’erne. Både nord og syd for bassinet vidner især oplagspladser, kraner, pakhuse, banespor og to generationer af toldkontorer om den aktive havn.

Hobro Havn som den fremstår i dag i bunden af Mariager Fjord med livlig aktivitet. Et lastende fragtskib er ankret op foran kraner. Foto fra 2015.

.

Videre læsning

Læs mere om Transport, forsyning samt bygge og anlæg i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked