I 1960'erne og 1970'erne var der vækst i Holsted, og der skete en udbygning af byen. Her ses det nye parcelhuskvarter ved Østergade samt Holsted Autoværksted i 1966. Den voksende bilisme resulterede bl.a. i, at der blev behov for automekanikere.
.

Holsted begyndte at få betydning som lokalt service- og administrationscenter i midten af 1800-tallet, da der i 1845 blev bygget et ting- og arresthus i byen. Der kom en sparekasse i 1868, en ny kirke, opført 1885‑86, til erstatning for middelalderkirken, andelsmejeri i 1891 og efterskole i 1893. Da jernbanen Lunderskov-Varde blev anlagt i 1874, opførtes der en station ca. 3 kilometer syd for Holsted, hvor der snart kom til at vokse en stationsby op. De to byer havde en parallel udvikling: Holsted fik elektricitetsværk i 1902, Holsted Stationsby i 1909, og mens der blev etableret vandværk i stationsbyen i 1921, fik Holsted vandværk i 1926.

Stationsbyen fik ydermere egen skole samt bank- og sparekassefilialer; i 1927‑28 opførtes Sankt Peders Kirke. I 1960’erne blev der anlagt en centralskole mellem de to byer. I 1921 lå indbyggertallet på 1.014, og dette tal var i 1950 vokset til 1.175.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Holsted, hvor de to byer efterhånden var vokset sammen, administrationscenter i den nye Holsted Kommune. Der blev bygget et rådhus, som blev anlagt midt mellem de to oprindelige byer. Holsted fremstod nu som en næsten 5 km lang bebyggelse i nord-syd-gående retning, med et industriområde mellem de to bydannelser. En af Holsteds store virksomheder, eltavlefabrikken Pro-Automatic A/S, blev grundlagt i 1992 og kom snart til at vokse kraftigt. Indbyggertallet voksede fra 1.390 i 1970 til 3.187 i år 2000; i 2006 var befolkningstallet faldet svagt til 3.107.

Videre læsning

Læs mere om Holsted

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie