Fredningssten på fortidsmindet, set fra Ø
.
Oversigt set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1713158
Sted- og lokalitetsnummer
140706-155
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hou kirketomt. Fundament af den gamle kirkes kor og skib samt meget ufuldstændige fundaments- rester af et tårn ved skibest vestende. Fundamenterne består af store kampe- sten uden tilhugning. Indvendig i koret ses rester af alterfundamentet nær østvæggens fundament, og i skibest østende findes der fundamentsrester af 2 sidealtre, næsten helt dækkede af grønsvær. Det fredlyste areal er 11,25 m bred, og 28 m langt.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Hov By har ligget en romansk Kirke, som nu er nedrevet. Fra denne findes en stor Mængde tilhugne Kvadre og Sokkelsten anvendte som Sokkel i forskjellige Bygninger i Mariager By. Et firkantet Kapitæl, paa hvis ene Side er indhugget en Blomst og en Guirlande paa den anden (Pl. 32a) og en firkantet Sten, hvorpaa er indhugget en vandrende Figur med en Stav i Haanden (Pl. 34) - begge Stykker tidligere opstillede ved to Huse i Fuglesangsgade - ere tilligemed et Søsterkapitæl (Pl. 32b), 17 F. 4 T. i Diameter, fundet i Hov By, flyttede til Mariager Kirke og indmurede i Kirkens Vestgavl. I denne er i tidligere Tid indsat to Tympanon'er, rimeligvis fra samme Kirke, paa det ene er der indhugget 2 Løver der ere vendte ind mod hinanden (Pl. 33b), paa det andet en menneskelig Figur siddende paa en Trone, den høire Arm er udstrakt, i den venstre Haand holder han en Bog, om Hovedet en Glorie. (Pl. 33a). Bevoksning: 1990: Græs
1931
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1963
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHou kirketomt. Henligger i græs, i Ø og N omgivet af urtehave, der ligger lidt højere end ruinen. I S og V afgrænses denne af 1-1,5 m høje, græsklædte skrænter, sandsynligvis fremkommet ved afpløjning gennem tiderne. Som beskrevet i fredningstext, bortset fra at de her nævnte sidealtre begge ses i skibets S-side (i fr.text bør ordet "østende" rette til "sydside"). En vandledning er helt nylig (dvs. inden for de sidste dage eller uger) nedgravet langs ruinens V-skrænt uden dog at have berørt denne. Ledningen er fra markhjørnet ved kommunevejen SØ for ruinen ført frem til ruinområdets SV-hjørne og forløber herfra mod N langs foden af nævnte V-skrænt frem til et vandrør med hane ca 10 m N for ruinens NV-hjørne. Fra gravearbejdet i forbindelse hermed stammer utvivlsomt nogle få humane skeletdele (kraniekalot, underkøbe, lemmeknoglefragmenter m.m.), som helt nylig er placeret på ruinens SV-lige fundamentsten. Der er altså en middelalderlig kirkegård under marken ved ruinen. Skeletdelene medtages for aflevering til KHM, Randers. 29.10.90: Ingen journalsager nyere end 1931 i FRFM, altså er det ikke giver dispensation til nedgravning af vandledning. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt, ganske overskueligt fortidsminde. Bevoksning: 1990: Græs
2003
Registreringsprojekt/ødekirker - Kulturhistorisk Museum Randers
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links