Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713196
Sted- og lokalitetsnummer
140706-332
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje, del af system af hulveje. Udstrækning som vist på vedlagte kortbilag.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHulvejsforløb i bøgeskov.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links