Oversigt VIII fra nord mod syd
.
Oversigt IX fra nord mod syd
.
Oversigt VII
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903150
Sted- og lokalitetsnummer
180504-154
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

3 parallelle hulveje, der er skåret indtil 0,5 m ned i en sydøstvendt hedeskråning på matr.nr. 13-b Fovsing By, Fovsing, nord for sving på markvej nord for Bredkær Bæk. Hulvejene er orienteret NV-SØ, er 22-33 m lange og ca. 1 m brede i bunden med synlige hjulspor. En drænledning løber ud i den østligste, der er eroderet i bunden.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumSystem med tre hulveje i på sydvendt bakkeskråning ned mod Bredkær Bæk. Hulvejene ligger parallelt med hinanden og er orienteret ca. nordvest-sydøst. Hulvejsforløbene ligger i en hede med græsningsarealer til køer. Hulvejene udgør et areal på 291 m2. Hulvejene er ca. 0,3-0,5 m dybe, og de er ca. 1 m brede i bunden med synlige hjulspor. Hulvejene er 22-33 m lange. De to vestligste er tydeligst, mens den østligste er eroderet i bunden pga. regnvand fra drænledning, som har udløb i hulvejen. Vejene er klædt i lyng og græs.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links