6235 detalje
.
6236 detalje
.
6237 detalje
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300923
Sted- og lokalitetsnummer
170904-166
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2011 e.Kr.)

Fra Fårup Sø går en stejl vej op gennem skoven mod kongesædet Jelling. Den har ligget her i mere end 1000 år. Først i helt moderne tid er landevejen anlagt i et åbent serpentinsving uden om skoven. Hulvejene er opstået ved mange generationers færdsel. Klove og hjulslid har løsnet jorden og regn har skyllet jorden ned i bunden af skrænten. Til sidst får sporerne form som dybe grøfter. I vikingetiden førte Fårupvej op til kongesædet i Jelling. Sydpå hang den måske sammen med hulvejene ved Ravning og den store bro over Ravning Enge. Her har været meget trafik på Harald Blåtands tid. Et godt vejnet var en forudsætning for at samle og styre riget.

Original fredningstekst

Vejsystem ved Fårupvej i bakkeskrænten nord for Skovdallund Et system af vejspor, de fleste hulveje fra oldtiden, forløber i to retninger NV-SØ og NNV-SSØ: En vestlig del, en vifte af 7 spor/hulveje orienteret NV-SØ på matr. nr. 1-al, 3 spor i NV-SØ nord for landevejen på nordøstspidsen af matr.nr. 1-ak og et spor i syd ind over den nordøstligste del af matr.nr.1-ap samt en østlig del indbefattende den gamle Fårupvej og 13 parallelle spor/hulveje orienteret NNV-SSØ på begge sider og øst for denne på matriklerne 1-al, 19-r, 19-e, 19-f og 19-g. Alle matrikler: Fårupgård, Jelling. Oldtidsvejene og den gamle Fårupvej forløber over ca. 175 m fra nord til syd og over ca. 260 m i øst–vestlig retning. Alle hulveje er grøftelignende forsænkninger af forskellig dybde og bredde. De løber ofte sammen til færre spor/deler sig til flere spor eller er bevarede i brudstykker. I den vestlige vifte skiller en hulvej sig ud ved at være dybere og bredere og skærer et østligt spor af. Vejsystemets beliggenhed og udstrækning fremgår af kortet vedlagt tinglysningen. Den gamle Fårupvej, der løber midt gennem systemet som grusvej på matr. nr. 19-r, må ikke ændres, men kan benyttes og vedligeholdes som grusvej som hidtil. Tinglyst på f'lg. matrikler i ejerlavet Fårupgård, Jelling: 1ak, 19f, 19g, 19r, 1ap, 19e og 1al

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenKUAS direktør Steen Hvass fandt ved et tilfælde hulvejssystemet.
2010
Museal rekognoscering - KulturstyrelsenHulvejssystemet bliver rekognosceret af KUAS fortidsmindekontor.
2010
Museal rekognoscering - KulturstyrelsenOpmåling af hulvejssystemet i Skovdallund. Opmålingen blev foretaget med GPS. Nøjagtighed < 1 meter.
2011
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulvej
2015
Museal restaurering - KulturstyrelsenMuseal retablering

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links