Krogenlund 2
.
Krogenlund 1
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292890
Sted- og lokalitetsnummer
010313-91
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 3950 f.Kr. - 1848 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2008
Museal rekognoscering - Kroppedal Museum, ArkæologiSkal/bør tinglyses / om tinglyses. Meget markant, 10m bred og op til 2m dyb hulvej som passerer mellem de to megalitanlæg i denne del af skoven. Hulvejen er på kortmaterialet markeret med stisignatur og er indtegnet ud fra kortet.
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiMarkant hulvej som fra syd kan følges over ca. 70 m ned over en nordskråning og frem til skovkanten ved Mørdrupvej/Rosenlundvej i nord. På det sidste stykke i nord deler hulvejen sig i Y-form i to. Vejen skærer sig indtil ca. 2 m ned i det skrånende terræn. Bredde for oven er op til 10 m og bredde i bunden er ca. 2 m. Der er tale om en jordvej, og en skovsti følger vejen. Den ligger i en bevoksning med unge ahorn i en gl. løvskov med bøg og eg. Passerer i øvrigt mellem to megalitanlæg.
2016
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenKrogenlund: Se kort i BJS 1984 med mange vejspor og hulveje.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links