Oversigt - fra Ø
.
Oversigt - fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292856
Sted- og lokalitetsnummer
010313-38
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Bastrup by, matr.nr. 32, Krogenlund afd. 171, 176, 179. Jættestueruin. Højens diameter er 20 m, højde 2 m. Den er stærkt afgravet overalt. Fra højens østlige side fører en 3 m bred og 10 m lang grube ind mod højens centrum. Dybden er gennemgående 0,5 m. Nær centrum ses i gruben en stor sten. Højfylden er rig på knust flint.

Undersøgelseshistorie

1935
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en Jættestue eller et Dyssekammer (?). En Høj med en Udhuling. Et Spadestik i Jorden Rester af et Flintlag. Kun en Sten bevaret, liggende i nogen Afstand fra Højen.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 20 m, stærkt deformeret af dybe Huller, antagelig ødelagt Stengrav.
1982
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestueruin. Højens diameter er 20 meter, højden 2 meter. Den er stærkt afgravet overalt. Fra højens østlige side fører en 3 meter bred og 10 meter lang grube ind mod højens centrum. Dybden er gennemgående 0,5 meter. Nær centrum ses i gruben en stor sten. Højfylden er rig på knust flint. I skov. F.53-1805.
1982
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links