huveje ved F240223
.
hulveje vest fro 180405-125, set fra NØ
.
set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240239
Sted- og lokalitetsnummer
180405-122
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. Fire hulveje i hede nord for Hovervej mellem Bratbjerg og Hjelm. To hulveje, der forløber øst for gravhøjene frednings-nr. 2402:21 og 2402:22 og vest for gravhøjen frednings-nr. 2402:23, er orienteret NØ-SV og krydser hinanden mod nord. De har hjulspor i bunden, er op til 110 m lange, 60 cm dybe og 110 cm brede i bunden. To parallelle hulveje, der forløber lige østsydøst for gravhøjen, frednings-nr. 2402:23, er orienteret ØNØ-VSV, er ca. 30 m lange, 25 cm dybe og op til 140 cm brede i bunden. Fortidsminderne afgrænses af landevejen i syd og i øvrigt af hulvejenes øvre kanter.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenTo SV-NØ gående hulvejsspor ml de fredede gravhøje, Kvindhøje.
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumTo NØ-SV hulveje med hjulspor. ligger vest for sb 180405-125. Bredden i bunden er 110 dybden er 50-60 cm og længden er 110 m. De to spor forløber på samme sted som tideligere vej, set på de høje målborsplader. To ØNØ-SSV som er omtrent 30 m er meget utydelige og tilgroede. ligger øst for F240223. Det hele ligger i et hede område.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumTo NØ-SV hulveje med hjulspor. ligger vest for sb 180405-125. Bredden i bunden er 110 dybden er 50-60 cm og længden er 110 m. De to spor forløber på samme sted som tideligere vej, set på de høje målborsplader. To ØNØ-SSV som er omtrent 30 m er meget utydelige og tilgroede. ligger øst for F240223. Det hele ligger i et hede område.
2015
Museal besigtigelse - Kulturstyrelsen4 hulveje i hede nord for Hovervej. 2 hulveje, der krydser hinanden mod nord, forløber mellem gravhøje. De har hjulspor i bunden, er orienteret NØ-SV, er op til 110 m lange, 60 cm dybe og 110 cm br. i bunden. 2 parallelle hulveje, der forløber lige østsydøst for gravhøjen, fredniongsnr. 2402:23, har retning VSV-ØNØ, er c. 30 m lange, 25 cm dybe og op til 140 cm brede i bunden. Den sydligste kan svagt følges mod NØ, hvor den næsten forsvinder bunden af den tilgroede hede for at ende som en kortere hulvej inde i skoven, c. 1 m dyb og 2,5 m bred i bunden (ses på reliefkort).

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links