Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2409106
Sted- og lokalitetsnummer
130305-218
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 3950 f.Kr. - 1950 e.Kr.)

I skovområderne øst for Bølling Sø kan man finde spor efter den gamle Hærvej, bronze- og jernalderens hovedfærdselsåre op gennem Jylland. De dybe hulveje ligger som vidnesbyrd om flere hundrede års rejser mellem nord og syd med områdets mange bronzealderhøje som pejlemærker. Hulvejene er opstået ved, at man i generation efter generation har brugt de samme spor, når man har rejst op gennem Jylland på gåben, med vogn eller med sit dyrehold. Med tiden har man slidt så dybe ’grøfter’ i landskabet, at man kan finde dem den dag i dag.

Original fredningstekst

Hulvejsystem i sydskrænten af Stokkjeldsdal vest for Ellingehede Hus. 8 hulveje, der er op til Ca. 2 m dybe, knap 1-1,5 m brede i bund og 2-4 m brede i top, og flere hjulspor og mindre afgreninger, forløber over op til 140 m i NNV SSØ på et ca. 200 m bredt areal i en nordvest vendt skrænt i græstilgroet hede på matr. nr. 34-b Kragelund By, Kragelund: I det Nø hjørne løber flere parallelle hjulspor over Ca. 50 m og i Ca. 8 rn’s bredde. Vest for løber fire hulveje sammen nedad skrænten til et Ca. 9 til 21 m bredt spor med en dybde på Ca. 4 m. Et moderne hjulspor har forstyrret den vestlige side af dette brede spor. øverst i skrænten, løber hjulspor vest for hulvejene. To hulveje ligger midt på arealet. I.ængst mod vest løber to hulveje sammen nedad skrænten. Den vestligste af disse er benyttet som markvej (ca. 2,65 m bred) og kan fortsat benyttes som en sådan, også indenfor den beskyttede del. Oldtidsvejene ligger indenfor et areal, der i V er afgrænset af markvej ens vestlige kant, i nordvest af samme vejs sydostlige kant og i N af en lige linje i forlængelse af denne vej kant mod Nø til matrikelgrænsen, i ø af denne matrikelgrænse og i syd af en linje 20 m nord for og parallelt med Skeldalvej.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links