Den sydligste tomt, set fra S
.
Oversigt , begge tomter. Set fra NNØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181321
Sted- og lokalitetsnummer
140711-125
Anlæg
Hus (evt. med stald), Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Affaldsgrube, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

To sammenstødende ruiner af huse liggende N-S. Det sydlige hus konstruktion tydeligst, væggene ses her dannet af to rækker sten, den ydre række sten vender fladsiden udefter, og den indre række fladsiden indefter. Mellemrummet mellem stenrækkerne fyldt med jord. (Anlægget vel oldtidshuse eller tidlig middelalderhuse). Det område som husene optager er ca. 15 m bredt og ca. 30 m langt.

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo sammenstødende ruiner af huse liggende N-S. Det sydlige hus' konstruktion tydeligst [sbnr. 125] , væggene ses her dannet af to rækker sten, den ydre række vender fladsiden udefter, og den indre række fladsiden indefter. Mellemrummet mellem stenrækkerne fyldt med jord. (Anlægget vel oldtidshuse, eller tidlig middelalderhuse.) tingl 7/5 49To sammenstødende Ruiner af Huse liggende N-S. Det sydlige Hus' Konstruktion tydeligst, Væggene ses her dannet af to Rækker Sten, den ydre Række vender Fladsiden udefter og den indre Række fladsiden indefter. Mellemrummet mellem Stenrækkerne fyldt med Jord. Nedenstående er en groft skizzeret Plan af Anlægget. Anlægget er vel at forstå som Oldtids- eller tidlig Middelalderhuse. [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHustomer som beskrevet orientaet N-S og beliggende i forlængelse af hinnanden på et ca. 35 m. bredt plateau under fødedals vestvendte skrænt. Sydlige horisont: Et 6,3 x 13,3 m. stort, N-S orienteret hus med ca. 0,5 m høje og 1 m. bredde stensatte og jordfyldte mure som beskrevet. Østlige langsides væg næsten helt intakt, lisesom østlige halvdel af sydlige gavlvæg og nordre 1/3 del af vestlige langsides væg - nordgavlens indre stenrække intakt, - ydresiden fragmentarisk bevaret. Endvidere ses et ca. 2,5 m. langt intakt stykke væg omtrent midt på vestlige langide en mulig indgang (ca. 1,2 m bred) ses som en stenfri lavning ret N herfor. På husets gulvflade talrige hoved store sten og enkelte indskredne vægsten. Udenfor huset, i en ca. 5m. bred zone langs Ø.S. og V. væg talrige store sten fra husets mure. Nordre Hustomt: Græsbevokset og jorddækket, stenbygget hus af nærmest kvadratisk omrids. Væggene ca. 0,8 - 1 m. høje fra gulvplan. Østvæggen er fremkommet ved at afgrave den naturlige skrænt, og sydvæggen er sammenhængende/fælles med nordvæggen i sydlige hustomt. Talrige store sten fra vækforløb på gulvflade samt på skrænten øst for huset og udenfor husets nordvæg. Området afgræsses af kreatuer og der ses ingen slidskader heraf. Ret N forNodre hustomt ses resterne af yderligere et hus jvf. tegning. Se skitse på berejserskema! Bevoksning: 1991: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links