Jernbanebroer (2 stk.) over Remstrup Å
.
Jernbanebroer (2 stk.) over Remstrup Å
.
Jernbanebroer (2 stk.) over Remstrup Å
.
Jernbanebroer (2 stk.) over Remstrup Å
.

Jernbanebroer (2 stk.) over Remstrup Å ligger på Remstrup Å ved Sejsvej i Silkeborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

De to jernbanebroer er bygget samtidig i 1907-08. Den endnu fungerende jernbanebro er beliggende på strækningen Skanderborg–Silkeborg og er 2. generation bro på dette sted. Den anden bro, der nu fungerer som stibro, betjente jernbanelinjen Silkeborg- Langå. Begge disse broer vurderedes at være for svage til togenes forøgede vægt. Den nye bro ved Silkeborg anbragtes på de gamle brofæster med en kraftigere overbygning. De to broer ved Silkeborg blev bygget samtidig. De er enkeltsporede jernbanebroer, og brooverbygningen har den dengang velkendte form: Et af gittervægge afrundet rør, som togene kører igennem.

Overbygningen til begge broer (og til de to broer ved Langå) blev efter licitation bygget af Allerups nye Maskinfabrik i Odense. De er ikke helt ens. De buede ribber over skinnelegemet er gennembrudte på Silkeborg-Langå-broen, medens hver anden på Skanderborg-Silkeborg-broen er i fuld jernplade. Henrik Harnow skriver i Jern- og betonbroer i Danmark 1840-1900: "Mange jernbanebroer opførtes også som gitterdragerbroer i anden del af 1800-tallet, men de fleste af disse jernbanebroer er senere udskiftet. To større broer fra begyndeslen af dette århundrede er bevaret i den vestlige del af Silkeborg".

Selve arbejdet med monteringen af broerne vakte stor opmærksomhed i samtiden. Den sædvanlige måde at bygge bro på var at bygge stilladser tværs over åen og samle overbygningen oven på stilladset. Da der imidlertid var krav om kontinuerlig sejlads på åen måtte denne fremgangsmåde opgives. I stedet samlede man hele overbygningen til hver af broerne på banedæmningen og skød derefter hele overbygningen ud over den færdige bropille. Den forreste frie ende blev understøttet af midlertidige piller på en ponton. Et omdiskuteret problem under bygningen af broerne var den frie gennemsejlings-åbning under broerne. Hjejlen sejlede også dengang på Silkeborg-søerne, og selskabet rettede gentagne henvendelser til DSB for at sikre fortsat gennemsejling.

Allerup nye Maskinfabrik vandt efter licitation, hvor der var 17 bydere, entreprisen. Maskinfabrikken havde stor erfaring i jernbanebroer, 1899 lavede den jernbanebro i Kerteminde og i Kolding. I 1900 brohovedviadukten ved godsbaneterrænet i København. 1902-03 tre viadukter i København og en jernbanebro i Holstebro. 1904 var det Hadsundbroen over Mariager Fjord og endelig de her omtalte broer samt to tilsvarende ved Langå(nu nedrevet. Alt blev nittet med håndkraft. Silkeborg Kommune har planer om at bygge en ny omfartsvej enten ved siden af de to broer eller som erstatning for Silkeborg-Langå-broen.

Broerne ser sunde ud. Banedanmark oplyser, at de planlægger afrensning og maling af Skanderborg-Silkeborg-broen.

Miljømæssig værdi

De to broer ligger som et markant arkitektonisk og kulturhistorisk element for såvel sejladsen på Remstrup Å (som Gudenåen hedder på dette stykke) og som en forlænget indgangsportal for de gående og cyklende på stisystemet i Nordskoven.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links