Adelskvinde og våbenskjolde.

.

Indskrift, genindvielse af to altre.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1529-1746 (1550-1630 Renæssance, 1475-1550 Sengotik og 1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Ølsted Kirke – Halsnæs Kommune forestiller våbenskjolde, gestlige og verdslige stiftere og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Interessant efterreformatoriske våbenskjolde samt kvindelig stifterfigur.

Malerier i skib er i tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Ølsted Kirke – Halsnæs Kommune består af romansk kor og skib af kampesten med kridtsten og enkelte frådsten benyttet til døre, vinduer og korbue. Antageligt o. 1400 er opført en vestforlængelse af skibet i røde munkesten iblandet enkelte gule samt kampesten. Noget yngre, men stadig senmiddelalderlig, er korforlængelsen, der indeholder et tøndehvælvet sakristi mod øst, opført i kampesten og tegl med tre kridtstensbånd. Hvælvene i skibet er senmiddelalderlige, mens hvælvet i koret nok er fra sidst i 1500-tallet. På skibets sydside er et ombygget middelalderligt våbenhus med gavl i munkesten og sidemure i nyere teglsten. I begyndelsen af 1600-tallet er rejst et tårn i teglsten over skibets vestforlængelse. Yngre trappetårn mod nord.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links