Ornamental udsmykning på og langs ribber samt langs bue. Passerroset i kappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1480-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Mesingeværkstedet (o. 1510-1525) og Gudbjergværkstedet (o. 1470-1500).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber samt på og langs bue. Hjort jages af hund, murske og hammer samt passerrosetter i kappe.
.

Kalkmalerierne i Ørbæk Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), bomærker, indvielseskors, dyr, vrængefigurer og masker, indskrifter og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, passerroset, ranke og blad, vase og buket, bånd, stjerne, cirkel, firkant, rombe og trekant, flettekors og blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kirken har to udsmykninger. Den yngste i koret og skibets 1. fag. Den ældste i skibets tre øvrige fag.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Der er formentlig i forbindelse med almindelig vedligeholdelseskalkning efter den seneste restaurering kalket mellem dekorationerne på kappefladerne. Dette er dog ikke sket på ribbernes underflader i kor og skibets 1.fag samt på korets skjoldbuer, hvorfor disse fremtræder lidt mørkere. Malerierne i kirkens fire østligste fag er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Revnedannelser ses fortrinsvis over gjordbuer, og skønnes ikke at være af alvorlig karakter. Vestfaget er belastet af fugt og salte især i de vest- og sydvendte kapper. Her kan der eventuelt blive tale om en forbyggende undersøgelse og afklaring af saltproblemet samt eventuelt forebyggelse af yderligere nedbrydning. Malerierne er i omfattende grad opmalede.

Kirken

Ørbæk Kirke er et langhus, hvis vestlige del udgøres af et romansk skib i rå kampesten over en sokkel af granitkvadre. I senmiddelalderen er det romanske kor med apsis erstattet af langhuskoret, der til dels er opført i materialer fra det tidligere kor. Koret har samtidige hvælv, i det østlige fag et ottedelt hvælv, i det vestlige et stjernehvælv. Skibets hvælv er ottedelte og senmiddelalderlige. Vesttårnet samt et våbenhus på skibets sydside er sengotiske tilbygninger i munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links