Korbuens vange mod nord. Kristus for Pilatus.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber.
.

Kalkmalerierne i Langå Kirke forestiller Kristi lidelse, død og opstandelse og dagligliv, Kristus/Jesus (Guds søn), Pilatus (Statholder), indskrifter og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger. På korbuens vanger scener fra Kristi lidelseshistorie i tidstypiske dragter. Placeringen af scenerne er usædvanlig. I skibets hvælv en enkel ribbedekoration.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Langå Kirke har romansk kor og skib opført i rå marksten. I gotisk tid har skibet fået en vestforlængelse i kampesten. Hvælvene i kor og skib er gotiske. I koret er et ottedelt hvælv, mens skibets østligste hvælv har tilfældigt anbragte prydribber. Korbuen er udvidet i senmiddelalderen. På skibets sydside er et senmiddelalderligt våbenhus opført i munkesten. Fra samme periode er vesttårnet, som er opført i kampesten samt munkesten og har trappehus mod syd og samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links