Pieta, indridset indvielseskors med hul til lyspig.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, korsarm og tårn. Malerierne er dateret til 1450-1797 (1375-1475 Gotik, 1740-1775 Rokoko, 1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Gudbjergværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristus.
.

Kalkmalerierne i Vindinge Kirke forestiller indvielseskors, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), indskrifter, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), ranke og blad og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Pietafremstillingen på arkadebuen har sandsynligvis fungeret som udsmykning til et sidealter, placeret umiddelbart nedenunder. Billedet er af høj kunstnerisk kvalitet. Derudover er der umiddelbart nedenunder et indridset indvielseskors med hul til lyspiggen samt sodspor efter lyset. Den efterreformatoriske Kristusfigur i tårnet er en sjælden repræsentant for denne billedkategori.

Kalkmalerierne er generelt set i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Vindinge Kirke fremstår som en korskirke, hvis kerne udgøres af et højgotisk langhus fra 1350-1400 opført i munkesten med sokkel af genanvendt granit fra en romansk kirke på stedet. Langhuset har samtidige hvælv. Hertil er i 1400-tallet tilføjet to korsarme med samtidige hvælv. Sengotiske er et våbenhus (nu ligkapel) på søndre korsarms vestside samt det brede vesttårn.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links