Korsfæstelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1420-1500 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Kongstedværkstedet (o. 1425-1440) og Brylleværkstedet (o. 1480-1500).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og i hvælvkappe.
.

Kalkmalerierne i Ullerslev Kirke forestiller indskrifter, Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder) og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), passerroset, bånd, træ og busk og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen af korets hvælv, der er ældre end skibets, har sandsynligvis fået en beskeden udsmykning af omfang, men ikke af kvalitet fra Kongstedværkstedet. Udsmykningen er beslægtet med vestsjællandske malerier fra første halvdel af 1400-tallet. Skibets tre hvælv har murmesterbemalinger fra formentlig tre forskellige tidspunkter, henholdsvis 1485, 1487 og 1400-tallets sidste årti. Tre forskellige udmalinger med så få års mellemrum forekommer ikke så ofte.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korets hvælv er kraftigt tilsmudsede, og har en del revnedannelser. Malerierne i skibets hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Apsis, kor og skib er bygget af rå og kløvede kampesten på profileret kvaderstenssokkel og stammer formentligt fra romansk tid. Over skibets østgavl blev i senmiddelalderen af munkesten opført et ottekantet messeklokkespir, hvis spir er ombygget i 1700-tallet. I senmiddelalderen blev også vesttårnet opført, og fra samme periode stammer våbenhuset i syd, begge i munkesten. Apsiden har et formentlig romansk halvkuppelhvælv, mens et krydshvælv i koret kan være fra 1300-tallet, mens de tre i skibet formentlig først blev indbygget i begyndelsen af 1400-tallet. Kirken står hvidkalket bortset fra soklen, der er i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links