Midterfelt. Kristus som Salvator Mundi.

.

Midterfelt. Sankt Stefanus.

.

Fakta

Malerierne er placeret på kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1525-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Dragstrup Kirke forestiller Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra) og Stefanus (Helgen), dyr og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne menneske, dyr og væsen og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Illustrerer hvordan gengivelser af helgener også bliver malet efter reformationen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne på skibets nordvæg er tilsmudsede og vil kunne opnå et stærkt forbedret udtryk ved en rensning. Der er partielt punktvise afskalninger i farvelag, og i scenen på nordvæggen mod øst ses et mindre område, hvor kalk- og pudslag tilsyneladende er løs. Jævnt fordelt på væggen er et stort antal små rustne søm. Partielt forekommer der at være ringe vedhæftning mellem puds og underlag. Der kan iagttages sporadiske kalkstænk på overfladerne.

Kirken

Dragstrup Kirke har romansk kor og skib i granitkvadre på sokkel. Våbenhuset i gule og røde mursten på skibets nordside afløste o. 1870 et tidligere våbenhus. Kirken har overalt bjælkelofter.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Morsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links