Kort over kirker i Morsø Kommune

.
Jørsby Kirke er den eneste regulære gotiske teglstenskirke på Mors, idet Mollerup Kirke er opført med udstrakt brug af rå kamp i murværket. En del af inventaret i kirken, bl.a. den unggotiske Sankt Michael-figur fra ca. 1250-1300, er således ældre end kirken.
.

Sankt Michael-figuren fra ca. 1250-1300.

.
Sakristiet i Karby Kirke rummer kalkmalerier fra 1700-tallet; bl.a. er evangelisterne med deres attributter afbildet i fire medaljoner. Her er det Markus og løven, hvor det dog kun er omridset af løven, der kan fornemmes nederst til højre.
.

Kun tre af Morsø Kommunes 34 folkekirker er fra nyere tid. Alle de øvrige er fra middelalderen, hvoraf 29 er opført af romanske granitkvadre, i Karby Kirke suppleret med rå kamp; to er bygget af munkesten.

Kirker med romansk oprindelse

De fleste af de tætbeliggende romanske kirker i Morsø Kommune fra omkring 1100-1275 består af skib og lige afsluttet kor. Enkelte har apsis, mens flere også har haft et romansk tårn. Det gælder især på øens sydligste del, hvor der er bevaret rester af tårne, fx i Blidstrup og Ovtrup. Blandt mange eksempler på romansk stenhuggerkunst er de søjle- og arkadeinddelte facader på apsiderne i Vejerslev og Karby Kirker særlig iøjnefaldende.

Adskillige romanske alterborde er endnu i brug, om end en del er omsatte. Flere af øens døbefonte er af høj kvalitet, fx døbefontene i Dragstrup, Blidstrup og Ejerslev Kirker, ligesom en del romanske gravsten er bevaret. Fra Øster Jølby Kirke kendes sjældne alterstager fremstillet i Limoges omkring år 1200, nu på Nationalmuseet. Museet huser også fem metalstøbte akvamaniler i dyreform, den ældste fra omkring 1250; de er alle fra Mors, men uvist fra hvilke kirker. Akvamanilerne blev anvendt i den katolske messe til præstens rituelle håndvask. Fra Flade Kirke opbevarer Nationalmuseet sjældne rester af et tømret ciborium eller alterbaldakin fra senromansk (ca. 1200-75) eller unggotisk (ca. 1250-1300) tid; egestolperne, med udskårne tovsnoninger, har paralleller i lignende konstruktioner i andre vestjyske kirker, fx Trans Kirke.

Kirker i den gotiske periode

Kun to kirker på Mors, Jørsby og Mollerup, er opført i den senere middelalder (1400-1536). Herudover gjorde gotikken sig især gældende i form af tilføjelser af tårne og våbenhuse. I Nykøbing M blev en romansk, kvadersat kirke omkring år 1500 erstattet af den sengotiske langhuskirke Sankt Clemens, der stod med tårn i vest samt sakristi, våbenhus og sideskib mod nord. Denne bygning, hvori der indgik store dele af materialet fra den romanske bygning, blev revet ned 1889-90 til fordel for endnu en nybygning.

Af gotisk inventar er bevaret adskilligt, især snitværk i form af krucifikser. Fra Jørsby Kirke stammer en unggotisk Sankt Michael-figur, der muligvis havde plads i en sidealterniche, og i Nykøbing Mors Kirke er korstolene, der oprindelig menes at have stået i Dueholm Klosterkirke, fra ca. år 1500.

Kirker i den efterreformatoriske periode

I den første tid efter Reformationen og op i 1600-tallet er de kirkelige fornyelser i Morsø Kommune koncentreret om inventaret, idet enkelte kirker fik lokalt fremstillede fløjaltertavler (fx Flade Kirke) og prædikestole (fx Ovtrup og Rakkeby Kirker). Lødderup Kirke har bevaret malmalterstager fra senrenæssancen fra ca. 1635, og i Karby Kirkes sakristi er der bevaret sjældne barokke kalkmalerier fra ca. år 1700 i form af de fire evangelister i medaljoner omgivet af rankeslyng. I Ljørslev Kirke, der hørte under herregården Højris, er der indrettet et gravkapel til herregårdsejer Poul von Klingenberg og hustru Ulrica Augusta von Speckhan i 1726.

Af øens tre nyere kirker er Morsø Frimenighedskirke, Ansgarskirken, i Øster Jølby, bygget i 1871 og forsynet med en prædikestol formet som en klokkeblomst, og den nyopførte kirke i Nykøbing M af røde tegl og i nygotisk stil, der blev indviet i 1891. Maleren Christen Dalsgaard fra Skive har udført flere af øens altertavler, mens Erik Heide, der i 1953 malede et altermaleri til sin fødebys kirke, Øster Jølby, i 1977 udførte alterbordsforsiden i Bjergby Kirke og i 2004 kirkegårdsskulpturen Evangelisterne samt et krucifiks og en helligåndsdue til Flade Kirke.

Ødekirker

Af fem kendte ødekirker i Morsø Kommune kendes kun beliggenheden for tre ødekirker knyttet til hospitalsorganisationer i Nykøbing M. I byen fandtes således i middelalderen et helligåndshus, et Sankt Gertrudshus samt en Sankt Jørgensgård forbeholdt spedalske. Alle blev nedlagt kort efter Reformationen. I Nykøbing M lå også Dueholm Kloster. En af klosterbygningerne er bevaret. Uden for landsbyen Galtrup, i Galtrup Sogn, er der efterretninger om et kapel på Tøving Mark. Fund af 42 mønter i 1829 fra tiden 1325-75 er sat i forbindelse med kapellet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Morsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker

Eksterne links