Kort over herregårde og voldsteder i Morsø Kommune

.

Limfjordsøen Mors har haft mange herregårde. Op mod 20 historiske herresæder optræder på forskellige tidspunkter i kildematerialet. I dag står en halv snes af disse ejendomme tilbage, men kun få råder over betydelige jordtilliggender, og med enkelte undtagelser er hovedbygninger og avlsgårdsanlæg af nyere dato, dvs. fra 1800- og 1900-tallet.

Voldsteder

Mors’ betydeligste voldsted, Skarreborg, med strategisk udsyn over Limfjorden er muligvis fra 1100-tallet, mens en række andre voldsteder nævnes i kilder fra 1300-tallet (Glomstrup, Ullerup og Jølbygård) og 1400-tallet (Frøslevgård, Lund, Skarregaard, Blidstrup, Højris, Damsgård, Ørndrup, Blåborg, Hvidbjerggård, Sindbjerggård, Vejerslevgård, Nandrup og Sø). Overgård nævnes i 1502. Ingen af anlæggene er dog præcist daterede. Det er ikke muligt at knytte alle voldsteder til stadig eksisterende herregårde, men fx Votborg, Skarreborg, Lund og Blåborg ligger i umiddelbar nærhed af den yngre herregård.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links