Hovedbygningen på herregården Ullerup på det nordøstlige Mors er opført i 1863. Den trefløjede hovedbygning skiller sig lidt ud, ved at sidefløjene er placeret flere fag inden på hovedfløjen og ikke udgår fra hovedfløjens ender, som det ellers er typisk. Om hovedbygningen ses de stadig delvis bevarede voldgrave. Foto fra ca. 1910.
.

Ullerup på det nordøstlige Mors tilhørte fra anden halvdel af 1400-tallet Mus-slægten. Herfra kom godset til adelsfamilien Vind i 1577 og forblev i denne slægts eje til 1642. Fra 1786 til i dag har herregården kun været i to slægters besiddelse: Stadelfamilien fra 1786 til 1923 og herefter familien Toft, nu fjerde generation.

På Ullerup stod en bindingsværksbygning fra 1755. Den blev i 1863 erstattet af det nuværende store trefløjede anlæg i én etage i rødlige mursten med røde halvvalmede tegltage og et fremhævet indgangsparti på hovedbygningen. Bygningen er omgivet af delvis bevarede voldgrave. Den middelalderlige ringbrynje, der i 1870 blev fundet ved Ullerup, repræsenterer det militære aspekt af de adelige hovedgårde. Hovedbygningen stod ubeboet hen fra 1963 til 2005, men efter en grundig restaurering er den i 2010 blevet indrettet med ferielejligheder og festlokaler. Landbrugstilliggendet omfatter godt 200 ha.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Morsø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links