Blåborg er formentlig anlagt på en naturlig holm i en sø eller mose, der nu er drænet. Borgbanken måler 37 x 35 m og hæver sig op til 4 m over de 12-13 m brede tørre grave, der omgiver anlægget, undtagen mod nordøst, hvor Spangå udgjorde et naturligt værn. Der er fundet pæle fra den bro, som førte over til voldstedet.

Blåborg Voldsted. Anlægget menes at være fra 1300-tallet, men var angiveligt pantsat til Johan Henneke Skarpenberg, der havde store ejendomme på Mors omkring år 1400, bl.a. Højris. Det såkaldte »Skarpenbergske gods« kom senere til at danne grundlag for et len med Lund som kongeligt lensslot.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links