Midterbanken set fra ydervolden i SØ
.
Midterbanken set fra ydervolden i NØ
.
Blåborg voldsted set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150429
Sted- og lokalitetsnummer
110511-32
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Blåborg voldsted. Voldstedet ligger i et engdrag, bestående af en noget skæv, firsidet borgbanke, 12 fod høj, med afrundede hjørner. Ban- kens tværmål er 127 fod i nord-syd og 107 fod i øst-vest, medens sidernes længde er: nordsiden 57 fod, sydsiden 62 fod, østsiden 75 fod, vestsiden 81 fod. Udenom borgbanken ligger en dæmning. Mellem denne og banken er en nu udtørret grav, der er 45 fod bred på nord- og sydsiden, 49 på østsiden og 40 fod på vestsiden. Dæmningen, der løber omkring graven, har en bredde af 30 fod i nordøst- og østsiden, medens syd- og vestsiden er 50 til 55 fod bred. Dæmningens øst- og vest- sider er rette, dog med stærkt afrundede hjørner , sydsiden noget buet udad. Dæmningen er afbrudt på et 112 fod langt stykke i nordvesthjørnet, kun ligger en lille, oval højning, 40 x 20 fod i tværmål, midt i åbningen. Hele anlæggets tvær- mål er 315 fod i nord-syd, 285 fod i øst-vest. I nyere tid er der gravet en grøft gennem borgbanken fra vest-øst, lige- ledes gennem dæmningen i syd. Fredningen omfatter det her beskrevne jordværk samt 3 fod bred strækning langs dæmningens ydre sider og udfor åbningen i nord-vesthjørnet. Matr.nr. 4a: Blåbjerg voldsted. I skellet til matr.nr. 3b Blåbjerggårde by.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1926
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Området bliver brugt til græsning for heste og kalve, som har forårsaget enkelte pletter uden vækst og åbne brud, bl.a. omkring M.S. og på de stejle ydervolde. Forholdene er påtalt, men ejeren mener, der er tinglyst græsningsret på området. Anlægget er ellers velbevaret. Ejeren oplyser, at der i 1981 kommer ca. 50 får samt to heste på græsning, hvilket uden tvivl bliver hårdt for stedet. Ejeroplysning på skema. ******************************************************* Genbesigtiget af JØD i 1982 (se F599-36,167). Skaderne ikke udbedret 23.4.1982, men ny mundtlig aftale med ejeren om udbedring senest 1.10.1982, hvorefter der genbesigtiges. ******************************************************* Genbesigtigelse dec. 1982: Ved genbesigtigelsen i dec. 1982 konstateredes det, at kreaturskaderne på voldstedet ikke var sat i stand, som det var blevet ejeren pålagt inden 1.10.1982. Der var ikke opstået nye skader og det åbne brud omkring FM-stenen var nu tilgroet, hvilket kunne tyde på, at kreaturer/heste ikke har haft adgang i 1982. De andre kreaturskader står derimod stadig åbne og ubevoksede. Ejendommen, hvorpå voldstedet er beliggende, fandtes tom og ubeboet og det nuværende ejerforhold kendes ikke - så hermed overdrages den til videre behandling. JØD Bevoksning: 1980: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links