Oversigt set fra øst med den restaurerede indgang
.
Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
15041
Sted- og lokalitetsnummer
110505-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/11 1924, gdr. Peter Madsen, Thorsbjerg Diplom Afmærkn.: MS 1926, G. Hatt. Høj, ca. 3 x 20 m; fra sydvest en 13 m lang, 7,5 m bred ind- gravning. Fod mod sydøst afskåret, hvorved to randsten er blottet. I den store indgravning ses en jættestue. Kamret er sat af 10 bæresten og en dæksten. Gangen mod øst er beva- ret, men jordfyldt. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 3,0 x 20,0 x 18,0 m. Beskadigelser: Fra SV skærer en dyb kløft sig fra højfoden ind til centrum, hvor en jættestue er frilagt.- Dæksten er fjernet, mens 10 sidesten stadig er bevaret. Højens NØ- og Ø-side og Ø-foden har været udsat for mindre afgravninger. Den SØ-lige højfod er bortgravet og fremstår nu som stejl brink for at give plads til markvej mellem høj og udbygninger. Højens SV-fod er ligeledes afgravet. Paragraf 53: Bygninger indenfor 100 m.-zonen. Skaderne og bygningerne er alle af ældre dato. Bevoksning: 1980: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2009
Museal restaurering - KulturstyrelsenJættestuen med gang blev oprenset. Udgravning foretaget i gangens forløb med dokumenterede profiler. I jættestuens gulv blev foretaget en mindre gravning. Bagved kammeret imod vest blev foretaget en større undersøgelse, hvor profiler såvel som ardspor i undergrunden blev dokumenteret. På højens nordside foretoges en undersøgelse af højens øverste lag. Tørmure blev restaureret, en bæresten i kammeret blev rejst, to nye dæksten lagt på gangen og to større dæksten lagt på kammeret, som fik udlagt et sandlag på gulvet. Højen blev genopbygget efter endt undersøgelse, dækket med en membran og græstørv udlagt på overfladen.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links