Oversigt set fra syd
.
Oversigt uden målestok set fra syd
.
Oversigt med målestok set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150430
Sted- og lokalitetsnummer
110505-86
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, genforeningssten. Stenen er 0,41 x 0,31 x 1,1 m Inskriptionen på stenens sydside lyder: ”SØNDER/JYLLAND/ VUNDEN/ 1920”.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Museum ThyGenforeningssten. 110 x 41 x 31 cm grå granitsten, opretstående og svagt trapezformet, bredest foroven. En indskrift i versaler ses indhugget på den ret glat tilhugne forside: ”SØNDER/JYLLAND/ VUNDEN/ 1920”. Bogstaverne er relativt velbevarede. På venstre side er stenen råt afhugget eller afsprængt. Stenen er opstillet i vejrabatten i nordsiden af Ørndrupvej på toppen af Møllebakken med vid udsigt til alle sider. Iflg. Vejlager er stenen 3 m høj, heraf er 1 m under overfladen støbt i et cementfundament. Fundamentet er i dag ikke synligt. Besigtiget med henblik på fredningsbeskrivelse i forbindelse med tilsyn med fredede fortidsminder. Resumé af Johannes Vejlagers tekst om Ørndrup Stenen i: Genforeningsmindesmærkernes Historie, 1939, s. 279-280: Ørndrup Stenen blev rejst af godsejer N. Voetmann til minde om genforeningen i 1920. Stenen blev rejst på kommunal grund og ejedes af kommunen. Den store granitsten blev taget fra gården Ørndrups ladebygning, hvor den formodentlig har fungeret som syldsten. Ved opstillingen blev stenen støbt ned i et cementfundament ca. 1 m under jordoverfladen.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyGenforeningssten
2018
Uspecificeret museal aktivitet - KulturstyrelsenI forbindelse med restaureringen af jættestuen 1504:1 i 2009 oplyste den daværende borgmester Egon Pleidrup Poulsen, Morsø Kommune, under et privatbesøg ved restaureringen af gravhøjen, at han - der var opvokset i området - som barn havde hørt at Genforeningsstenen i sin tid skulle være taget fra jættestien med fredningsnummer 1504:1. Genforeningsstenen skulle efter sigende være en del af en af de manglende overliggersten i jættestuen.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links