Evangelisten Markus i halvfigur i medaljon.

.

Evangelisten Johannes i halvfigur i medaljon.

.

Fakta

Malerierne er placeret i Sakristi. Malerierne er dateret til 1690-1710 (1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Karby Kirke forestiller Markus (Evangelist), Lukas (Evangelist), Johannes (Evangelist), Matthæus (Evangelist), dyr, engle og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Malerierne er en af få barokke figurudsmykninger, som endvidere udemærker sig ved at være en fuld udsmykning af sakristiet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i sakristiets hvælv og på vægge er kraftigt tilsmudsede, og i den nordre kappe ses endvidere et gråligt slør på kappefladen, som kan skyldes mikrobielt angreb. Tilsmudsningen er særligt omfattende på vægparti over et elektrisk varmepanel på sydvæg. Der ses enkelte afskalniger af kalk- og farvelag. Fugtskjolder forekommer flere steder, og det bør undersøges, om der indtrænger fugt/vand i hvælvet. Malerierne er kraftigt opmalede.

Kirken

Karby Kirke har romansk apsis og kor i primitive granitkvadre over sokkel. Det ligeledes romanske skibs sydmur er helt skalmuret, mens nordmuren overvejende er i marksten uden sokkel – dog med kvadre mod øst. Apsis har oprindeligt hvælv. Alle tilbygninger er sengotiske. Våbenhuset på skibets sydside er i munkesten over et enkelt kvaderskifte. Vestforlængelsen af skibet er udover kvadre nederst i nordmuren opført i munkesten. Vesttårnet, der er jævnbredt med skibet og har samtidigt hvælv i tårnrummet, er forneden i kvadre og rå kamp foroven i munkesten. Sakristiet på korets nordside er over et kvaderskifte opført i munkesten. Sydkapellet er opført i kvadre og rå kamp med senere skalmuringer og udført i tegl. Under dets gulv er en tøndehvælvet gravkælder, nu varmerum.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Morsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links