Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt bomærke i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt ornamenter i kapper.
.

Kalkmalerierne i Ejstrup Kirke forestiller bomærker og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), krabbeblad, passerroset, bånd, stjerne og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er to udsmykninger, henholdvis i koret og tårnet samt i skibet. Udsmykningerne er malet enten i forlængelse af hinanden eller er fra samme tid. Skibets udsmykning er malet af Liljeværkstedet, mens udsmykningen i koret og tårnet er malet af et andet ukendt værksted og har gengivelser af små figurer.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i både kor og skib er kraftigt tilsmudsede, især korets østkappe og tilstødende kapper. Der forekommer en del svindrevner og i mindre omfang sætningsrevner.

Kirken

Skibets kor og skib er o. 1200 opført i granitkvadre udvendig, mens der indvendig er anvendt kampesten. Den velbevarede korbue og triumfgavlen er opført i granitkvadre. Sidst i 1400-tallet fik koret seksdelt hvælv og skibet to ottedelte hvælv. På samme tid er vesttårnet og det sydvendte våbenhus opført i munkesten med en del nedre skifter i genanvendte granitkvadre. Tårnet har samtidigt ottedelt hvælv, våbenhuset grathvælv fra 1600-tallet. En nordlig korsarm i munkesten, der indgår som en del af kirkerummet, er fra 1626. Koret og skibets mure står i blank mur, mens tårn, våbenhus, korsarm og gavltrekanter er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Ikast-Brande Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links