Afdækket parti af ornamental udsmykning over gjordbue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1475-1630 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Soldater med spyd i hænderne på hvælvpille.
.

Kalkmalerierne i Nørre Snede Kirke forestiller kampscener, indskrifter, moraliteter, fabler og talemåder og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, andre borter, strøornamenter, rankeslyngornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne omvundet stav, ranke og blad, stjerne og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Meget bevaringsværdig". Fragment af Lykkehjulet samt en uidentificeret scene med to dyr, muligvis løver, og et menneske er bevaret på tårnets sydvæg. Små afdækkede partier i skibets 1. fags vestkappe og på 1. fags nordvestre pille samt tilhørende gjordbue fortæller, at henholdsvis hvælvet har været udsmykket af Liljeværkstedet, og at der tillige har været en renæssance udsmykning. Renæssanceudsmykningen er meget usædvanlig med gengivelser af stående soldater. Dekorationerne over hvælv, der hovedsagelig består af forholdsvis enkle borter, høres sandsynligvis sammen med udsmykningen på væggen i tårnet og fortæller herved, at både skib og tårn har været udsmykket på samme måde inden hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmalerierne i kirkerum er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. (Tilstand april 2014). Over hvælv er bevaret fragmenter af ornamentale malerier på skibets sydvæg og nordvæg. Ornamentikken er præget ind i en fugtig kalksvumning før bemaling. Der ses rester af overkalkningslag. Malepuds har dårlig vedhæftning og løse kanter, som bør sikres. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Apsis, kor, skib daterer sig til slutningen af 1100-tallet. Materiale i alle bygningsdele er granitkvadre. Soklen er delvist skråkantet. Apsis har tidligere haft halvkuppelhvælv, men fik fladt træloft, formentlig i begyndelsen af 1700-tallet, foruden en udvendig ommuring i 1850'erne. Omkring 1500 har kirken gennemgået en række ændringer. Ottedelte hvælv blev indbygget, et i koret og to i skibet. Tårnet i vest samt sandsynligvis også det sydvendte våbenhus blev tillige tilføjet. Tårnet er i munkesten med genanvendte kvadre i de nedre partier, ligesom en skråkantsokkel kan konstateres. Det ottedelte hvælv er samtidigt. Våbenhuset er i munkesten med granitkvadre nederst. Indvendigt i stedet med rå kampesten forneden. Kirken er hvidkalket bortset fra apsis.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links