Korsfæstelsen, Maria og Johannes samt Sankt Dionysius og dateringen 1492.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1515 (1475-1550 Sengotik, 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Homåværkstedet (o. 1490-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber, på og langs bue samt i kappen.
.

Kalkmalerierne i Fårup Kirke – Aarhus Kommune forestiller Dionysius (Helgen, biskop), Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder) og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, topornamenter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, træ og busk og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret udsmykninger i alle kirkens hvælv fra tre forskellige værksteder, der ligger tæt på hinanden i tid. Formentlig angiver årstallet "1492'" ved siden af korsfæselsesscenen i korets østkappe begyndelsen på hvælvslagningen af kirken.

Kalkmalerierne i korets og skibets hvælv er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at de er lettere tilsmudsede samt der ses enkelte fugtskjolder i skibets 3. fags vestkappe og nordkappe.

Kirken

Fårup Kirke – Aarhus Kommune har romansk kor og skib, som er opført på granitsokkel med murværk i rå og kløvede kampesten med anvendelse af granitkvadre til detaljer. O. 1492 er der indbygget hvælv i kor og skib. Samtidig er korbuen udvidet, og store dele af triumfmuren er ommuret i munkesten. På et senere tidspunkt i senmiddelalderen er skibets vestmur nedbrudt, og en forlængelse af rummet er opført i munkesten og med samtidigt hvælv. Vesttårnet fra 1880 er opført i mursten og erstattede et tidligere tårn fra o. 1500.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links