Apostelfrisens fire felter.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1450-1490 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber.
.

Kalkmalerierne i Kolt Kirke forestiller Andreas (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Matthias (Apostel) og Matthæus (Apostel). Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret rester efter to udsmykninger. Ældst er dele af en apostelfrise, hvor gengivelsen af Mattæus gennemboret af sværdet bagfra bør bemærkes. I korets en enkel yngre ornamental udsmykning.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælvet er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at malerierne er tilsmudsede, og der forekommer en enkelt mindre fugt- og saltskade i sydøstre ribbe. Kalkmaleriet på skibets nordvæg er temmelig tilsmudset, hvilket formentlig skyldes placeringen af en radiator på væggen under maleriet. Der er aktive skader i maleriets østligste og vestligste motiv.

Kirken

Kolt Kirke har romansk kor og skib opført i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre i granit, samt kridt- og frådsten anvendt omkring døre og vinduer foruden til korbuen. Kor og skib har hvælv fra slutningen af 1400-tallet. På skibets sydside er et senmiddelalderligt våbenhus i to etager opført i munkesten på en syld af marksten. Vesttårnet, der ligeledes er fra senmiddelalderen, men stærkt ændret i 1732, er nederst opført i rå og kløvede marksten og øverst bæltemuret i munkesten og kampesten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links