Ornamental udsmykning på og langs ribber.

.

Fakta

Malerierne er placeret i sakristi og kor. Malerierne er dateret til 1490-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflige mod sydøst.
.

Kalkmalerierne i Ormslev Kirke forestiller vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, topornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset, ranke og blad og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Atypisk udsmykning af korets hvælv. Sammensætningen og fordelingen af detaljer specielt i topornamentet er ualmindeligt.

Kalkmalerierne i sakristi og korhvælv er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, dog ses enkelte fugtskjolder og små områder med nedbrudt kalk- og farvelag.

Kirken

Ormslev Kirkes romanske skib udgør de tre vestlige fag i den nuværende langhusbygning. Skibet er bygget i frådsten med et enkelt bælte af kløvet kampesten. To oprindelige vinduer i nordmuren er nu blændede. Skibet fik i 1400-tallet indsat tre smalle krydshvælv. O. 1500 opførtes i munkesten et nyt kor med to kvadratiske fag, to korsarme og et lille, overhvælvet sakristi ved korets østmur. Koret har to samtidige ottedelte hvælv. Ved overhvælvingen er korbuen nedbrudt. Af korsarmene står i dag kun to støttepiller på hver af skibets langmure. Formentlig i 1400-tallet opførtes det sydvendte våbenhus i munkesten. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er i 1500-tallet opført i munkesten udvendig, mens der indvendig er anvendt kampesten. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links