Marias himmelkroning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1220-1525 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue.
.

Kalkmalerierne i Elsted Kirke forestiller Marias historie og forhistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder) og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, passerroset og vase og buket.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Det tidlig romanske maleri på triumfvæggen er en tidlig og meget vigtig repræsentant for Maria Himmelkroning hvor Maria bliver kronet af kun en person, Kristus, mod senere af to personer, Gud og Kristus. Placeringen, nedre del af triumfvæggens nordside, er ligeledes usædvanlig og kan muligvis være begrundet i, at afbildningen har været en sidealterudsmykning.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på skibets triumfvæg er stærkt tilsmudset sandsynligvis af sod fra stearinlys eller ældre varmekilde, og sidder flere steder løst. Placeringen tæt ved døbefont er mulig årsag til de forholdsvis mange mekaniske skader i maleriets overflade. Farvelaget er fragmentarisk, men er i vid udstrækning velbevaret. Der er placeret levende lys i alle stolestaders gavle. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring. Malerierne i korhvælvet er især i øst- og vestkappe kraftigt tilsmudsede. Sandsynligvis på grund af brug af levende lys. Derudover ses udbredte mugdannelser.

Kirken

Elsted Kirke har romansk kor og skib formentlig fra anden halvdel af 1100-tallet opført i rå og kløvede marksten med kvadre anvendt til detaljer. Koret har hvælv fra o. 1400, mens skibet har fladt bjælkeloft. På skibets sydside er et senromansk våbenhus opført i munkesten på markstenssyld. Vesttårnet i munkesten og enkelte kvadre er formentlig fra 1500-tallet og er oprindelig opført som styltetårn; men arkaden mod vest er tilmuret i 1807.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links