Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue. Korsfæstelsen og biskop Niels Clausen Skades våbenskjold i kappen (1491-1520).

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1490-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480-1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue samt stort fletteornament i kappen.
.
Geometrisk udsmykning på og langs ribber. Indskrift med datering 1511 langs bue.
.

Kalkmalerierne i Astrup Kirke forestiller våbenskjolde, Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, flettekors, vase og buket, passerroset, cirkel, firkant, rombe og trekant og beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirkens hvælv er tre forskellige udsmykninger. Alle malet mens Niels Clausen Skade var biskop (1491-1520). Udsmykningen i skibet er dateret ved indskrift 1511.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i kor, skib og tårnhvælv er tilsmudsede. Der kan flere steder iagttages mug, og der er en del større sætningsrevner i flere af hvælvenes kapper. Derudover er der svindrevner, som dog ikke fremtræder særligt synlige. I mindre områder i tårnhvælvet er der aktiv saltnedbrydning.

Kirken

Astrup Kirkes kor og skib er bygget sidst i 1100-tallet. Udvendig er de opført i granitkvadre på skråkantsokkel, indvendig i kampesten. Koret har sengotisk krydshvælv, mens skibet har tre sengotiske, ottedelte hvælv. Korbuen er udvidet ved overhvælvingen. Tårnrummet fra et nedbrudt vesttårn fra o. 1500 i samme bredde som skibet står endnu i munkesten med genanvendte kvadre nederst. Tårnrummet har samtidigt krydshvælv. Tårnets nuværende, smallere overbygning er 1780 opført i tegl. Det sydvendte våbenhus er muligvis senmiddelalderligt. Et sakristi ved korets østafslutning er fra 1780. Den romanske kirkes granitpartier står i blank mur, resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links