Ornamental udsmykning på og langs ribber samt langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1475-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflige mod nordøst.
.

Kalkmalerierne i Kasted Kirke forestiller bomærker og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I korets hvælv er en enkel men lidt udsædvanlig udsmykning fra sidste fjerdel af 1400-tallet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Korhvælvet er kraftigt tilsodet af sod fra levende lys. Der er revnedannelser i form af svindrevner og revner langs lejefuger. Endvidere ses især i sydkappen misfarvning af reparationer.

Kirken

Kasted Kirkes kor og skib, der er i samme højde, er i anden halvdel af 1100-tallet opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Skibet har bjælkeloft, mens koret o. 1500 fik indsat krydshvælv. Korbuen er lige før eller samtidig med overhvælvingen omsat og tilspidset. Det nuværende vesttårns nedre del med fladt loft er formentlig fra o. 1500. Tårnet nederste 7-8 skifter er i genanvendte kvadre iblandet tegl, mens det derover alene er bygget i tegl. Tårnets øverste stykke er nyopført 1935. Det sydvendte, senmiddelalderlige våbenhus er bygget i munkesten på granitkvadersokkel. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links