Ornamentik omkring cirkulær hul benyttet ved mysteriespil.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamentik omkring sladrehul mod syd.
.

Kalkmalerierne i Borum Kirke forestiller geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motivet bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I koret er kun en enkel udsmykning bevaret omkring hul benyttet ved mysteriespil samt omkring to sladrehuller.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Dekorationerne i korets hvælv er afdækket men ikke istandsat. Bevaringstilstanden er i konserveringsmæssig henseende god, men en restaurering ville kunne forbedre det visuelle udtryk, idet der er mange ikke aktive skader i især farvelag.

Kirken

Borum Kirkes romanske kor og skib er bygget i granitkvadre på skråkantsokkel. Indvendig er der brugt både kløvet kampesten og kvadre. Koret har tøndehvælv fra begyndelsen af 1500-tallet, mens skibet har bjælkeloft. Den romanske korbue er bevaret. Et romansk vindue i den vestlige sydmur er blændet i gotisk tid. Formentlig midt i 1500-tallet blev skibets vestgavl ommuret med tegl i forbindelse med bygningen af et kvadratisk vesttårn. Tårnet, der har fladt loft, er bygget i munkesten med de nederste otte skifter af genanvendte granitkvadre. Det sydvendte våbenhus fra 1500-tallet er bygget i munkesten. Kirkens granitpartier står i blank mur, tårn og våbenhus er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links