Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt i kappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1482 (1375-1475 Gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Søftenværkstedet (o. 1460 – 1490) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

I hvælvkappen er Jens Iversen Langes våbenskjold, vase med blomster, bomærke samt et kors.
.

Kalkmalerierne i Skødstrup Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), bomærker, våbenskjolde, dyr og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, passerroset, vase og buket, træ og busk, tovsnoninger, ranke og blad, beslagværk og kartouche.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Stor sammenhængende ornamental udsmykning med Jens Iversen Langes våbenskjold og bomærker.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I korets østkappe og nordkappe forekommer aktive saltskader. I nordkappens midte tillige revnedannelser, hvorved puds kan sidde løs. Kirkens andre kalkmalerier er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Skødstrup Kirkes romanske kor og skib er rejst i granitkvadre på profileret sokkel. Midt i 1400-tallet er der tilføjet en forlængelse i munkesten mod vest. På samme tid fik koret indsat krydshvælv og korbuen blev udvidet, mens skibet fik indsat tre krydshvælv. Vesttårnet med krydshvælv er efter bygningen af vestforlængelsen opført i munkesten. Tårnet har bredde som skibet. Det sydvendte våbenhus er midt i 1400-tallet opført i munkesten. Kirkens granitpartier står i blank mur, mens vestforlængelse, våbenhus og tårn er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links