Ornamental udsmykning på og langs ribber.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1482 (1375-1475 Gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Søftenværkstedet (o. 1460 – 1490) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjold for Jens Iversen Lange og bomærker.
.

Kalkmalerierne i Lisbjerg Kirke forestiller bomærker, våbenskjolde og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. I kirken er bevaret en enkel ornamental udsmykning i korets hvælv tilsvarende flere kirker på Århus egnen. Af den formenligt samme udsmykning på skibets hvælv er kun bevaret et våbenskjold og to bomærker. Udsmykningen over hvælv er meget nedslidt og det er hverken muligt at se kronfrisens udformning eller figurernes hoveder og dragternes detaljer, men indskriftsfeltet er enkelte steder så velbevaret at nogle ord kan læses. Fragmenterne er vigtige i forbindelse med de nu overkalkede kalkmalerier på korets østvæg nede i kirken, hvoraf den nedre frise måske gengav en kampscene eller rytterfrise.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig handlingskrævende" gælder for både kalkmalerier i kirkerum og malerier over hvælv. Malerierne i korets hvælv er tilmudsede. Beskæring fra kalkning af kappeflader går partielt ind over malerierne. (Tilstand juli 2015). Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg, sydvæg og nordvæg. Hvor malerirester er bedst bevaret på østvæg og nordvæg er foretaget kantsikringer, men på østvæggen burde overkanten af fragmentet sikres yderligere. (Tilstand maj 2014). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejdet på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Lisbjerg Kirke består af romansk kor og skib bygget i kridtsten og frådsten med islæt af marksten. Fundamentet antager undertiden karakter af sokkel. En krydshvælving i koret samt tre krydshvælv i skibet indbyggedes formentligt mellem 1449 og 1482. Tårnet i vest er rejst i sengotisk tid af munkesten på markstensfundament, dog er granitkvadre også benyttet. Våbenhuset er tilbygget mod syd i slutningen af 1400-tallet i samme materialer som tårnet. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links