Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt datering 1497 og buket i kappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1497-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Lyngåværkstedet (o. 1480 – 1515) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue.
.

Kalkmalerierne i Hvilsted Kirke forestiller indskrifter og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, stjerne, vase og buket, beslagværk og kartouche og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kirkens fire hvælv er alle udsmykkede med murmesterbemalinger af to forskellige værksteder dateret henholdsvis 1497 og 1498.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I malerierne i skibets 1. fags sydkappe, 2. fags vestkappe, 4. fags vestkappe og 4. fags nordkappe forekommer fugtskjolder og mugdannelser, som bør holdes under observation.

Kirken

Hvilsted Kirkes kor og skib er opført o. 1200 i kløvet kampesten. Koret fik indsat et og skibet tre krydshvælv kort før 1500. Ved overhvælvingen blev korbuen udvidet og tilspidset. Formentlig kort efter overhvælvingen fik skibet tilføjet en vestforlængelse, for neden bygget i kampesten og derover i munkesten. Vestforlængelsen har samtidigt krydshvælv. Et styltetårn mod vest blev nedrevet 1777, tilbage af det står to kraftige støttepiller. Det sydvendte våbenhus, opført i kampesten, er fra sen middelalder. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links