Hovedfrise. Brylluppet i Kana og Fristelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1175-1730 (1175-1275 Senromansk og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Mårsletværkstedet (o. 1175-1200) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Topfrise. Mand med falden hest.
.

Kalkmalerierne i Mårslet Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu voksenliv, dagligliv, Kristus/Jesus (Guds søn), Djævelen (Satan) og Maria (Jesu moder), kampscener, dyr og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, andre borter, draperier, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne menneske, dyr og væsen, mæander, palmette og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Meget bevaringsværdig". En af Danmarks fineste og mest særprægede romanske udsmykninger med scener fra Kristi liv, blandt andre Brylluppet i Kana og Fristelserne i ørkenen. I topfrisens mæanderbort uidentificerede symbolladede enkeltscener, der er enestående i dansk kalkmaleri. De romanske malerier over hvælv hører sammen med de, der er afdækket på korets nordvæg. De er af en meget høj kvalitet og har dækket alle fire vægge af koret.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Malerierne på korets nordvæg er i en konserveringsmæssig tilfredsstillende bevaringstilstand, men østfagets udsmykning er tilsyneladende tilsmudset i højere grad end vestfagets. Det bør undersøges, hvad der er årsag, og om det er nødvendigt at foretage en rensning. (Tilstand maj 2007). Over hvælv er bevaret maleri på alle korets vægge. Bedst bevaret på nordvæg og vestvæg mod nord. Malerierne er kantsikrede med undtagelse af maleri på østvæg, som har ringe vedhæftning til underlag og løse kanter. Malerier på øvrige vægge har flere steder mistet vedhæftning til underlag. Der er partielt rester af overkalkningslag. I korets østvæg ses to bevarede lydpotter. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Mårslet Kirke har romansk kor og skib fra 1100-tallet opført i rå marksten og granitkvadre på granitsokkel. O. 1500 er kor og skib overhvælvet, og formentlig samtidig er korbuen udvidet. Ligeledes senmiddelalderlige og opført i munkesten på markstenssyld er våbenhuset mod syd og vesttårnet, der er jævnbredt med skibet og har været planlagt med to krydshvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links